ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Muhammed Nuri ÖNER

   REKTÖR YARDIMCILARI GÖREV DAĞILIMI

 

Prof. Dr. Muhammed Nuri ÖNER

Rektör Yardımcısı

Sorumlu Olduğu Birim

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Orman Fakültesi

Güzel Sanatlar Fakültesi

Güzel Sanatlar Enstitüsü

Kızılırmak Meslek Yüksekokulu

Ilgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu

Yapraklı Meslek Yüksekokulu

Sosyal Bilimler Enstitüsü

İmza Yetkisi Bulunan Birimler

Personel Daire Başkanlığı

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

İktisadi İşletme Müdürlüğü

Sorumlu Olduğu Koordinatörlükler ve Komisyonlar

Proje Yönetimi Birimi

Farabi Değişim Programı Koordinatörlüğü

Uluslar Arası İlişkiler Ofisi

5-i Koordinatörlüğü

Dil Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi

Avrupa Birliği Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Yükseltilme Kriterleri Değerlendirme Komisyonu

Eğitim Komisyonu

Üniversitemizde Yabancı Uyruklu Personel Çalıştırılması ve Bir Üst Unvana Yükseltilmesi Komisyonu

Yabancı Öğrenci Kabul ve Yerleştirme Komisyonu

Kalite Geliştirme Komisyonu

Gelenekli Türk El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Diğer Görevler

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat ARI herhangi bir nedenle bulunmadığı takdirde ilgili birimlere vekâlet edilmesi ve Rektörlük Makamı tarafından verilen diğer görevler