ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

KAMUOYUNA DUYURU

Üniversitemiz yönetimince belirlenmiş olan ve değerli akademisyenlerimizin de görüşleri alınarak üniversitemizin Resmi Logosuyla birlikte tanıtım çalışmalarında kullanılacak olan Üniversitemizin dışa bakan yüzünü temsilen Tanıtım Logomuz Üniversite Senatomuzun 02.12.2016 tarih ve 6 sayılı kararı ile aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Ayrıca; Üniversitemizin resmi kayıtlarda ÇNÜ olarak belirlenen kısaltma ismi; Üniversite senatomuzun 08.11.2016/9 tarih sayılı kararı ile özellikle Türkiye’deki köklü üniversitelerin kısaltma isimleri İTÜ, ODTÜ, KTÜ gibi kısaltmalara sesteş ve benzerliğine dikkat edilerek “ÇAKÜ” olarak değiştirilmiştir.

 

KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR