ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI-FSMH

Çankırı Karatekin Üniversitesi Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Uygulama Yönergesi, Temmuz 2020-20/4 Senato Kararı uyarınca yayımlanmıştır.

Yönergenin amacı; Çankırı Karatekin Üniversitesi bünyesinde görev yapan akademik ve idari personel ile öğrenim gören öğrencilerin Fikri Sınai Mülkiyet Haklarının (Patent, Faydalı Model, Marka, Coğrafi İşaretler ve Geleneksel Ürün Adları, Tasarım ve Entegre Devre Topoğrafyaları) belirlenmesi, korunması, geliştirilmesi, bildirimin yapılması, paylaşılması, lisanslanması ve ticarileştirilmesi konularındaki çalışma usul ve esasları düzenlemektir.

Duyurular

25.02.2019. Mühendislik Fakültemiz öğretim elemanlarından Dr. Didar Üçüncüoğlu’nun 2019/02810 sayılı patent başvurusu Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından kabul edilmiştir.

23.12.2019. II. Patentle Türkiye Yarışması kapsamında, Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencimiz Fevzi KÖKCE ve danışmanı Dr. Didar ÜÇÜNCÜOĞLU tarafından patent başvurusu yapılmıştır. 2019/21077 sayılı başvuru Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından kabul edilmiştir.

31.12.2019. II. Patentle Türkiye Yarışması kapsamında, Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencimiz Fevzi KÖKCE ve danışmanı Dr. Didar ÜÇÜNCÜOĞLU tarafından patent başvurusu yapılmıştır. 2019/22987 sayılı başvuru Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından kabul edilmiştir.

Yönerge

Üniversitemiz Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Uygulama Yönergesi  .pdf versiyonuna ulaşmak için linki tıklayınız.

https://kms.kaysis.gov.tr/(X(1)S(ordsxkfuthrwbinc2dvaqelp))/Home/Kurum/47457363?AspxAutoDetectCookieSupport=1

Dokümanlar

Başvuru Yol Haritası

 1. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Değerlendirme Komisyonuna sunulmak üzere, başvuru kapsamını içeren dilekçe hazırlanır. Dilekçe ekinde Buluş Formu verilmelidir.
 2. Başvuru, Değerlendirme Komisyonu’nun sekretarya hizmetlerini yürüten Proje Yönetim Birimi personeli Bilgisayar İşletmeni Ali Çelik’e şahsen yapılır. Ardından, Değerlendirme Komitesi toplantısı organize edilir.
 3. Komisyon başvuruyu öndeğerlendirir ve ileri ki bir tarih belirlenerek, çalışandan 10-15 dakikalık bir görsel sunum (.ppt ve ya video, animasyon, çizim vb.) ile başvuru kapsamını savunmasını ister.
 4. Sunum sonrası, Değerlendirme Komisyonu, ilgili yönergeye göre Üniversitenin hak sahipliği oranını ve kararını belirler.

Değerlendirme Komitesi

22.07.2020 tarihli 21/1 senato kararı ile belirlenen komisyon üyeleri aşağıdaki gibidir.

 1. Prof. Dr. Muhammed Nuri ÖNER (Rektör Yardımcısı, Başkan)
 2. Doç. Dr. Ali KARAİPEKLİ (Öğretim Elemanı, Fen Fakültesi)
 3. Doç. Dr. Satı DİL (Öğretim Elemanı, Sağlık Fakültesi)
 4. Dr. Öğr. Gör. Didar ÜÇÜNCÜOĞLU (Öğretim Elemanı, Mühendislik Fakültesi)
 5. Ali SARICA (ÇAKÜ TEKNOKENT Koordinatörlüğü)
 6. Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk DİLMAÇ (ÇAKÜ TTO)
 7. Av. Mehmet ÇAKMAK (Hukuk Müşavirliği)

Sekretarya Hizmetleri/Raportör: Bilgisayar İşletmeni Ali ÇELİK

Faydalı Linkler

Türk Patent ve Marka Kurumu

https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6769.pdf