ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

ÇAKÜ’de İslamî İlimler Fakültesi Resmen Kuruldu

Daha Önce YÖK Genel Kurulunda kabul edilen İslâmi İlimler Fakültesinin kuruluşu 23 Aralık 2016 tarih ve 29927 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak tamamlanmıştır.

Bugün İtibariyle resmî olarak kuruluş aşaması tamamlanan İslâmi İlimler Fakültesi’nin temel amacı, Çankırı’yı Selçuklu ve Osmanlı döneminde olduğu gibi bugün de İslâmi ilimlerin bir merkezi haline getirmektir. Fakültemiz Çankırı’nın Selçuklu ve Osmanlı’dan kalan tarihî mekânlarını, birikimini ortaya çıkarmak ve modern çağın ihtiyaç duyduğu dinî eğitimi vermek gibi bir misyonu üstlenecektir.

ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, “Bugün itibarıyla resmen kurulmuş olan İslami İlimler Fakültesinin temel amacı, Çankırı’nın tarihinde önemli bir yer tutan dinî ilimlerin tahsilinin günümüzde de modern dünyanın ihtiyaçlarını karşılayacak çerçevede uygulamaya geçirmektir. İslamî İlimler Fakültesinin, İslam dinî ve medeniyetine dair konularda ilimiz ve bölgemiz açısından önemli bir eksikliği gidereceği inancındayız. Fakültemizde, İslamî değerlere ve çağın ihtiyaçlarına uygun olarak dinî yorumlayan ve toplumun dinî ihtiyaçlarına cevap verebilecek donanımlı bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz.” diyerek İslamî İlimler Fakültesinin tüm Türkiye’ye, Çankırı’ya, üniversitemize ve tüm eğitim camiasına hayırlı olması dileklerini bildirdi.