ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

Akademik Takvim Güncellendi

Yarıyıl Sonu (Final), Bütünleme ve Ek Sınavlar ile ilgili olarak:

Yalnızca 2019-2020 bahar yarıyılı için Yarıyıl sonu (final), bütünleme ve ek sınavların akademik takvimde belirtilen tarihlerde uzaktan eğitim araçları üzerinden sınav veya ödev, proje vb. yöntemlerle yapılmasına ve bu yöntemin dersin sorumlusu öğretim elemanı tarafından belirlenmesine karar verilmiştir.


2 0 1 9 – 2 0 2 0  A K A D E M İ K   T A K V İ M

BAHAR DÖNEMİ

23 Mart 2020 Uzaktan Eğitim Yöntemi ile Teorik Derslerin Başlangıcı

29 Mayıs 2020 DERSLERİN BİTİŞİ

15 - 26 Haziran 2020 Uzaktan Eğitim ile Verilemeyen Dersler İçin Yoğunlaştırılmış Eğitim (Devam mecburiyeti aranmayacaktır)

29 Haziran - 10 Temmuz 2020 Yarıyıl Sonu Sınavları (Bütün dersler için)

29 Haziran - 14 Temmuz 2020 Yarıyıl Sonu Sınavları Not Girişleri (Bütün dersler için)

20 - 24 Temmuz 2020 Bütünleme Sınavları (Bütün dersler için)

20 - 26 Temmuz 2020 Bütünleme Sınavları Not Girişleri (Bütün dersler için)

 


 

YAZ DÖNEMİ (AÇILDIĞI TAKTİRDE)

06 - 24 Temmuz 2020 Derslerin Açılması, Öğretim Elemanının Tanımlanması ve Ders Programlarının Oluşturulması İşlemleri

27 - 30 Temmuz 2020 Ders Ücreti Ödemeleri ve Ders Kayıtları

04 Ağustos 2020 DERSLERİN BAŞLAMASI

04 Eylül 2020 DERSLERİN BİTİŞİ

07 - 11 Eylül 2020  Yarıyıl Sonu Sınavları

07 - 13 Eylül 2020  Yarıyıl Sonu Sınavları Not Girişleri

 


2 0 2 0 – 2 0 2 1   A K A D E M İ K   T A K V İ M

GÜZ DÖNEMİ

27 - 30 Temmuz 2020 Ek Sınav (Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrencilere Tanınan Sınav (Eğitim Öğretim Yön. 14. maddesinin 5/g bendi gereğince))

27 Temmuz - 07 Ağustos 2020 Ek Sınav Not Girişleri (Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrencilere Tanınan Sınav (Eğitim Öğretim Yön. 14. maddesinin 5/g bendi gereğince)