ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

Aday Öğrencilerimiz İçin Bilgiler
Kapat

Üniversitemizin 2014 Yılı Taban- Tavan Puanları

Kapat

BALLICA KIZ ÖĞRENCİ EVİ

Üniversitemizin 398 öğrenci kapasiteli Kız Öğrenci Evi, Ballıca Yerleşkesi içerisindedir. 4-6 kişilik olan odalarda yatak, elbise dolabı, komidin mevcuttur. Tarafımızdan öğrencilere yastık, çarşaf, pike, battaniye, nevresim verilmekte; odaların günlük temizlikleri yapılmakta ve her gün çarşafları değiştirilmektedir. Binanın içinde ortak çalışma odaları ve kafeterya bulunmaktadır. İdareci, sorumlu memur ve güvenlik elemanları günün 24 saati görev yapar. Bir öğrencinin aylık konaklama ücreti 150 TL’dir.

KIZILIRMAK ÖĞRENCİ EVİ

Üniversitemizin 130 öğrenci kapasiteli Erkek/Kız Öğrenci Evi, Kızılırmak İlçesindedir. Erkek öğrenci kapasitesi 72, Kız öğrenci kapasitesi 58’dir. 4-6-8 kişilik olan odalarda yatak, elbise dolabı, komidin mevcuttur. Tarafımızdan öğrencilere yastık, çarşaf, pike, battaniye, nevresim verilmekte; odaların günlük temizlikleri yapılmakta ve her gün çarşafları değiştirilmektedir. Binanın içinde ortak çalışma odası bulunmaktadır. İdareci, sorumlu memur ve güvenlik elemanları günün 24 saati görev yapar. Bir öğrencinin aylık konaklama ücreti 150 TL’dir.

BESLENME OLANAKLARI

Çankırı Karatekin Üniversitesi öğrencilerine öğle ve akşam yemeği hizmeti vermektedir. Yemekler günlük kalori ihtiyaçları düşünülerek modern mutfaklarda, sağlıklı ortamlarda hazırlanmaktadır. Yemek bedeli 1,75 TL’dir. Yemekler her öğün en az dört çeşittir. Şehirdeki restoranlar da özel fiyatlarla öğrencilere hizmet sunmaktadır.

Kapat

Değişim Programları

Avrupa’nın değişik Üniversiteleri ile imzalanan anlaşmalar kapsamında, Üniversitemiz öğrencileri Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ve Staj Hareketliliği’nden faydalanabilmekte, bu değişim süreleri Üniversitemiz tarafından akademik olarak tanınmaktadır. Üniversitemiz ile -Waiariki Teknoloji Enstitüsü (Yeni Zelanda) tarafından yürütülmekte olan uluslararası ortak önlisans programı (UOÖLP), iki yarıyıl hazırlık sınıfı hariç 2 yıl (1+1) süreli olup, öğrenciler hazırlık sınıfını ve 1. sınıf öğrenimlerini Üniversitemiz Meslek Yüksekokulunda 2. sınıf öğrenimlerini ise Waiariki Teknoloji Enstitü’sünde (Yeni Zelanda) yapacaklardır. Öğrencilere Üniversitemiz ve Waiariki Teknoloji Enstitüsü (Yeni Zelanda) tarafından diploma verilmektedir.

ERASMUS DEĞİŞİM PROGRAMI

Çankırı Karatekin Üniversitesi ERASMUS programıyla öğrencilerine yurtdışında eğitim imkânı sağlaması açısında da önemli atılımlar yapmıştır. 2010 yılında ERASMUS hareketliliğine başlayan üniversitemiz her geçen yıl hareketlilik sayısını artırarak Erasmus Programının öğrenciler ve personel arasındaki tanınırlığını artırmaktadır. Türkiye Ulusal Ajansı’nın değerlendirmelerine göre hareketlilikten yararlanan 184 üniversite içerisinde, Erasmus+ hareketliliğinde gönderdiği yararlanıcı sayısı açısından 65.ci sırada yer almaktadır. 2014-2020 dönemi için mevcut anlaşmalar hızla yenilenmiş ve Almanya, İngiltere, İrlanda, İtalya, İspanya, Portekiz, İsveç, Belçika, Polonya, Macaristan, Romanya, Litvanya, Letonya, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan ve Estonya’nın da içinde olduğu toplam 16 AB ülkesi ile 63 üniversite arasında ikili anlaşma imzalanmıştır. 2014 döneminde Romanya’dan Uluslararası İlişkiler ve Tarih bölümlerine öğrenim hareketliliğinden 3 öğrenci gelmiş ve staj içinde başvurular alınmıştır. Ayrıca 2014 yılından itibaren ERASMUS Plus’a dâhil olan Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan, Türkmenistan, Brezilya gibi ülkelerle de 15 den fazla anlaşma imzalanmıştır. 2010 yılından 2015 yılına kadar 150 den fazla öğrenci öğrenim hareketliliğinde ve 50 den fazla öğrencide staj hareketliliğinden faydalanmışlardır. Ders verme hareketliliğinde 65 öğretim üyesi ve eğitim alma hareketliliğinde de 100’ün üzerinde Üniversite personelimiz hareketlilikten faydalanmışlardır. İki öğretim üyesi ders verme hareketliliği kapsamında üniversitemize gelmiştir. Gerçekleştirilen bu anlaşmalarla üniversitemiz öğrencilerine, anlaşmalı olunan AB ülkelerindeki üniversitelerde bir veya iki dönem eğitim alma imkânı sağlamaktadır. Ayrıca Üniversitemiz Erasmus Koordinatörlüğü tarafından bu sene ilk defa başladığı ve her yıl düzenlemeyi planladığı Uluslararası Hafta etkinlikleri kapsamında Mayıs 2015’te “Birinci Uluslararası Hafta” organize etmiştir. Etkinlik kapsamında anlaşmalı ortaklarımızdan 13 katılımcıyla, ders verme ve eğitim alma hareketlilikleri yanında kültürel etkinlikler gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Üniversitemiz Avrupa da çok yaygın olan ve Türkiye’de de 44 Üniversite de şubesi olan Erasmus Student Network (Erasmus Öğrenci Ağı) içerisinde ESN KARATEKIN ismiyle yer almaktadır.

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI

Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini mümkün kılan bir programdır. Diğer değişim programlarından farklı olarak, hiçbir coğrafi bölge ayrımı olmaksızın değişim programı bünyesindeki hareketlilik bütün dünyadaki yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır. Değişim programına katılmak isteyen öğrenciler en az bir en fazla iki yarıyıl eğitim için; öğretim elemanları ise en az 1 hafta en fazla 3 ay süreyle dünyadaki yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere programdan faydalanabilirler. Benzer şekilde dünyanın bütün bölgelerinden de öğrenci ve öğretim elemanları Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarına gelebilirler. Mevlana Değişim Programı kapsamında öğrenci değişimine, Türkiye'deki bütün yükseköğretim kurumlarında (Mevlana Değişim Programı Protokolü imzalamış olan yükseköğretim kurumlarında) örgün eğitim programlarına kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri katılabilirler. Ayrıca, Mevlana Değişim Programı Protokolü imzalayan yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarında görev yapan tüm öğretim elemanları da Mevlana Değişim Programına katılabilirler. Öğretim elemanlarının hareketlilik kapsamında yer alan akademik faaliyetleri haftalık olarak toplam altı saatten daha az olamaz. Öğretim elemanı tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin saat olarak hesaplanmasında dersler esas alınır. Ders saatlerinin haftalık olarak altı saati doldurmaması durumunda seminer, panel veya konferanslar gibi akademik faaliyetler de bu kapsamda değerlendirilir. Ders verme faaliyeti içermeyen öğretim elemanı hareketliliği planları, Mevlana Değişim Programı kapsamında değerlendirilemez ve değişim için kabul edilemez. Mevlana Değişim Programı öğrencisi olmak için temel koşullar birkaç başlık altında toplanabilir:- Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olması,- Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 (dört) üzerinden en az 2,5 (iki buçuk) olması, - Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 (dört) üzerinden en az 3 (üç) olması. - %50 dil puanı + %50 Not Ortalaması Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan faydalanamazlar. Mevlana Değişim Programına katılıp, Türkiye sınırları dışında başka bir ülkede eğitim gören öğrencinin yurt dışındaki yükseköğretim kurumunda almış olduğu ders ya da derslerin, Öğrenim Protokolü'nde hangi derslere denk sayılacağının açıkça belirlenmiş olması sebebiyle öğrenci ülkesine döndüğünde herhangi bir dönem kaybı yaşamaz. Öğrenciler; Mevlana Değişim Programından en az bir, en fazla iki yarıyıl faydalanabilirler. Yarıyıl hesabı, eğitim sistemi dikkate alınarak değişiklik gösterebilirse de toplam değişim süresi bir eğitim-öğretim yılını aşamaz. Öğretim elemanlarının Mevlana Değişim Programı hareketlilik süresi, bir eğitim-öğretim yılı içinde bir defaya mahsus olmak üzere en az bir hafta en fazla üç ay olabilir. Öğrenciler sadece, Mevlana Değişim Programı öğrencisi oldukları süre zarfında kayıtlarının bulunduğu örgün yükseköğretim kurumlarına ödemekle yükümlü oldukları katkı paylarını ya da öğrenim ücretlerini ödemeye devam ederler. Değişim programı çerçevesinde gideceği yükseköğretim kurumuna ayrıca bir eğitim öğretim ücreti ödemezler. Değişim programı kapsamında dünyanın farklı coğrafyalarından Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarına gelen öğrencilere de YÖK Yürütme Kurulu tarafından belirlenen oranlarda, burs ödenir. Öğrencilere yapılacak ödemelerde, burs miktarının %70'i aylıklar halinde ödenir. Öğrencinin geri kalan burs tutarının ödemesi yapılırken, öğrencinin almakla yükümlü olduğu derslerdeki başarılı olduğu derslerin toplam kredisinin almakla yükümlü olduğu tüm derslerin toplam kredisine oranı esas alınarak yapılır. Mevlana Değişim Programı kapsamında yurt dışına gönderilecek öğretim elemanlarına 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre harcırah, yurt dışından gelecek öğretim elemanlarına ise 6245 sayılı Kanun uyarınca harcırah ile 2547 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine göre ek ders ücreti ödenebilir. Yapılacak ek ders ücretinin ülkeler ve unvanlar itibariyle belirlenmesine YÖK Yürütme Kurulu yetkilidir. Üniversitemiz bu program kapsamında 12 üniversiteyle protokol imzalamıştır: Sudan Al Zaim Al Azhari Üniversitesi, Sudan Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Bosna Hersek Burç Üniversitesi, Bosna Hersek Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, Azerbaycan Azerbaycan Kafkas Üniversitesi, ABD Auburn Üniversitesi, Gürcistan Ivane Javakhishvili Tiflis Üniversitesi, Bosna Hersek Bihaç Üniversitesi, Kırgızistan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Kazakistan L.N.Gumilyov Avrasya Milli Üniversitesi, Kazakistan Korkut Ata Kızılorda Devlet Üniversitesi, Azerbaycan Azerbaycan Teknoloji Üniversitesi. Bu sayı gelecekte daha da artacaktır. Daha fazla bilgi almak için Mevlana.karatekin.edu.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Değişim Öğrencileri için Pratik Bilgiler

Öğrenci vizesi Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra alınamaz ve yerine turist vizesi geçerli değildir. Bu nedenle öğrenciler Türkiye’ye gelmeden önce kendi ülkelerindeki Türk Konsolosluğundan öğrenci vizesi almak zorundadır. Öğrencilere kendi ülkelerindeki en yakın Türk Büyükelçiliği veya Konsolosluğu ile iletişime geçerek gerekli evrakları öğrenmeleri önerilir. Yabancı öğrenciler, Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra en geç 1 ay içinde oturma izni almak üzere Çankırı Merkez Karakolu Yabancılar Şubesine başvurmak zorundadır. Türkiye’nin resmî para birimi Türk Lirasıdır. 1 Euro yaklaşık 3 TL ve 1 USD yaklaşık 2,7 TL’dir.

Kapat

Çankırı Hakkında

Türkiye'nin diğer şehirlerine oranla Çankırı çok ekonomiktir. Öğrencilerin kira, eşya, elektrik, su, ısınma aylık giderleri 200 TL ile 300 TL civarındadır. Ulaşım kolay ve ekonomiktir. Şehir içi toplu taşıma kullanılması hâlinde ücreti 1,5 TL’dir. Çankırı-Ankara şehirlerarası seyahat bedeli 17 TL olup abonelik durumunda indirimli ücret uygulanmaktadır. Üniversitemizin kız öğrencilerin yararlanabileceği öğrenci evi bulunmaktadır.

Kapat

Tıbbi Olanaklar

Uluyazı Kampüsümüzde Aile Hekimliğimiz, Diş Hekimliğimiz ve Diyetisyen Kliniğimiz mevcuttur. Devlet Hastanesi ve Özel Hastane hizmet sunmakta ve öğrencilerimiz de bu hizmetten yararlanabilmektedir.

Engelli Öğrenci Olanakları

Üniversitemiz özel gereksinimli öğrencilerin hayatlarını kolaylaştırıcı tedbirler alarak onların da diğer öğrencilerle benzer koşullarda akademik çalışmalarını sürdürebilmelerini sağlamıştır. Ayrıca Özel Gereksinimli Öğrenci Birimi oluşturmuştur. Başkan : Prof. Dr. Ziya ŞİMŞEK Telefon : 0 376 212 27 57 Faks : 0 376 213 69 83 E-Posta : ziyasimsek@karatekin.edu.tr

Sigorta

Öğrencilerin tedavi masrafları 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmaktadır.

Maddi Destek

Öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumundan öğrenim kredisi ve burs alabilmektedirler.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Üniversitemiz Rektörlük Ek Hizmet Binasında hizmet vermektedir. Özel Yetenek Sınavı ile kayıt hakkı kazanan ve ÖSYM tarafından Üniversitemize yerleştirilen öğrencilerin kayıt kabul işlemleri, öğrencilerin akademik durumlarına ilişkin kayıtlar ve mezuniyet işlemleri gibi tüm resmî işlemler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yapılmaktadır. Öğrenci İşleri Daire Başkanı: Yahya TEKE ADRES: Rektörlük Ek Hizmet Binası Yeni Mahalle İsmail Hakkı Karadayı Bulvarı No:10 ÇANKIRI Tel: 0376 2127678 (PBX)

Öğrenim Olanakları

Üniversitemiz akademik birimlerinde bilgisayar laboratuvarları ile öğrencilerin derslerini ve araştırmalarını kolaylaştırmak amacıyla internet hizmeti sunmaktadır. Kütüphanemizde bulunan kitaplar otomasyon sistemine aktarılmıştır. Elektronik kaynaklar açısından ULAKBİM tarafından erişimi sağlanan veritabanları kullanıma sunulmuştur. Üniversitemiz teknolojideki son gelişmeleri takip etmekte olup yerleşkelerde internet ağına bağlantı, kablosuz yapılabilmektedir. Üniversitemiz öğrencileri misafir olarak gittikleri kurumlarda kolaylıkla internete bağlanabilmeleri için geliştirilmiş radius tabanlı bir kimlik doğrulama altyapısı olan EDUROAM üyesidir. EDUROAM üyesi kurumların kullanıcıları, kendi kurumlarındaki kullanıcı adı ve şifrelerini kullanarak başka bir EDUROAM üyesi kurumda kablosuz ağa bağlanabilmektedir.

Dil Kursları

Türkçe ve diğer dünya dillerinin öğretilmesinde güncel yöntem ve teknolojiyi araştıran ve uygulayan; dil öğretimi alanında ulusal veya uluslararası nitelikte eğitim, öğretim, uygulama ve araştırma yapan, öğrenci, personel ve halkla bütünleşerek uluslararası platformlarda rekabet edebilecek düzeyde dil bilen bireyler yetiştiren; alanında Türkiye’de ve dünyada bilinen bir kurum olmak. Eğitimi ve öğretimi yapılan dillerin konuşma, yazma, dinleme ve anlama becerilerinde gerekli başarıyı sağlamaya yönelik güncel eğitim ve öğretim ortamını oluşturmak; uluslararası standartlarda eğitim verebilmek için hedef yabancı dili anadili olarak konuşan uzmanlardan faydalanmak, ihtiyaç duyulan dillerin eğitimi ve öğretimi ile ilgili talepleri karşılamak amacıyla kurslar düzenlemek, dil eğitiminin bilimsel platformda planlanması ve uygulanmasına yönelik proje, araştırma, inceleme, eğitim, öğretim, seminer faaliyetlerinde bulunmak, görüş oluşturmak, bilgi ve öneriler üretmek. Bu hedeften yola çıkarak üniversitemiz ihtiyaç duyulan yabancı dillerin ve Türkçenin öğretilebileceği modern bir Dil Öğrenme Merkezi kurmaya karar vermiştir. Bunun için şehrin merkezinde 1500 metrekare kapalı 750 metrekare açık alana sahip bir mekân kiralanmış, gerekli tadilatlar yapılmış ve son teknoloji kullanılarak donatılmıştır. Merkezde 4 sınıf, 2 dil laboratuvarı, 1 test merkezi ve ofisler bulunmaktadır. Merkezin kurulum aşamasında Yeni Zelanda Waiariki Teknoloji Enstitüsü Dil Öğrenme Merkezi, Howard Community College İngilizce Dil Öğrenme Merkezi ve Riga Technical University English Language Center ile yakın işbirliğine gidilmiş ve bu kurumların tecrübelerinden faydalanılmıştır. Merkezde hem Türk hem de yabancı eğitimcilerden oluşan bir kadro hizmet verecektir. Bu sayede öğrenciler dil becerilerini konuşma, yazma, dinleme ve anlama yönlerinden eşit şekilde geliştireceklerdir. Merkez üniversitemiz akademik ve idari personeline, öğrencilerine, ilimizde bulunan kamu personeline ve bütün halka açık olup, Merkezde talep edilen her türlü ihtiyaca yönelik kurslar düzenlenebilecektir.

Staj

Öğrencilerimizin, öğrenimleri sırasında kazandıkları teorik bilgileri uygulamayla pekiştirmeleri ve becerilerini geliştirmeleri amacıyla staj yapmaları öngörülmüştür. Üniversitemiz Orman Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Fen Fakültesi ve Meslek Yüksekokullarında staj zorunlu kılınmaktadır. Zorunlu stajlar bu programlardan mezun olabilmek için ön koşuldur. Staj planı bölüm staj koordinatörleri tarafından özenle hazırlanır ve stajını tamamlayan öğrenci raporlarını değerlendirilmesi için staj kuruluna teslim eder. Üniversitemiz diğer akademik birimlerinde isteğe bağlı staj kabul edilebilir.

Sosyal Yaşam ve Spor Olanakları

Üniversitemizde kapalı spor salonları, futbol, voleybol, basketbol, badminton ve tenis sahaları aynı zamanda kondisyon merkezi ve saunamız bulunmakta olup öğrencilerimizin kullanımına açıktır. Öğrencilere verilen kaliteli eğitimin yanı sıra, onların sosyal ve sportif faaliyetlere katılımına da önem verir.

Öğrenci Kulüpleri

Üniversitemiz kültürel/gösteri, hizmet/sosyal, bilim ve medyaya farklılık gösteren farklı ilgi alanlarının öğrenci topluluklarını destekler. Yıl boyunca, hem Üniversite yönetimi hem de öğrenci toplulukları birçok kültürel, spor ve sosyal etkinlikler düzenlerler. Bu etkinlikler, öğrencilerin farklı ilgi alanlarını geliştirebileceği bir ortam sağladığı gibi kendi çalışma alanlarına da eğilmelerini hedefler. Öğrencilerin farklı kültürel etkinlikler, sahne sanatları, sosyal hizmetler ve bilimsel gelişmeler ve medya etkinliklerinde farkındalıklarını ve ilgilerini artırmak amacıyla 36 öğrenci topluluğumuz vardır. Üniversitemiz öğrenci topluluklarının öğrencilerin bütünsel eğitimlerine önemli bir katkıda bulunduğu inancını taşır. Üyeler benzer ilgileri olan öğrencilerle buluşmaktan keyif duyarlar. Mezuniyetten sonra bile beraberlerinde taşıyacakları deneyimleri paylaşmaktan zevk duyarlar.
Öğrenci Topluluklarımızı İncelemek İçin Lütfen Linke Tıklayınız.
http://sks.karatekin.edu.tr/ogrenci-topluluklari-261-sayfasi.karatekin